Të reja

Mjedisi Hospital & Menaxher i mbeturinave - Tetor 2016 Çështja

Mirë se vini në tetor 2016 edicionin e AL & WM gazetën, gazetën e projektit EU-HCWM të. Ne jemi tani duke lëvizur në periudhën e fundit 3 mujore të projektit. Ne jemi duke punuar në një plan të shfrytëzimit për rezultatet e projektit dhe gjithashtu duke u përpjekur për të rritur numrin e rrjeteve profesionale që lidhen me projektin. Përveç kësaj ne jemi gjithashtu zhvillimin e platformës e-learning e cila do të lehtësojë qasjen në internet në programin e trajnimit dhe aty ku është relevante kualifikimi profesional. Më shumë detaje mbi të gjithë këtë në gazetën dhjetor.

Siç është tradita me këto projekte që normalisht të rezultojë në një konferencë përfundimtare dhe ne nuk janë të ndryshme. Ne kemi planifikuar këtë ngjarje në bashkëpunim me Grupin Kombëtar NHS Performance Këshillimor mbi Mbetjet në Birmingham më 10 nëntor të këtij viti në Royal Angus Hotel Thistle.

Programi Folësi është finalizuar dhe detajet janë në këtë çështjen e AL & WM.

Në këtë çështje ne reflektojnë mbi partnerët e projektit më të fundit takohen në Varshavë, si dhe duke kërkuar para për takimin e partnerëve përfundimtare më 9 dhe 11 nëntor. Ne gjithashtu do të preview konferencën përfundimtare dhe të përshkruajë disa nga temat që do të mbulohen atje.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.