Të reja

Mjedisi Hospital & Menaxher i mbeturinave - Shkurt 2016 Çështja

Mirë se vini në shkurt 2016 edicionin e AL & WM gazetën, gazetën e projektit EU-HCWM. Ne jemi kaluar tashmë pikën dy vjeçare në vijën kohore të projektit dhe zhvillimin e programit të trajnimit për të përforcuar rrugët çmim kualifikimit tani është përfunduar dhe vlerësuar nga jashtë.

Fokusi i këtij vitit të fundit të projektit do të jetë zhvillimi i e: platformë të mësuarit; zgjerimi i rrjeteve profesionale dhe publikimi i planit të shfrytëzimit për rezultatet e projektit në drejtim të kualifikimit dhe e: të mësuarit platformë.

2016 shënon vitin e fundit të projektit dhe si pjesë e programit të punës në këtë vit të fundit ne do të organizojë një konferencë më vonë gjatë vitit me vendin dhe datën që do të publikohet në gazetën prill pas takimit tonë të ardhshëm koordinues në Itali në 15 mars.

Ajo ka qenë gjithsesi një periudhë të zënë që prej buletinit të fundit dhe shpresojmë se këtë edicion shkurt do të na sjellë deri në datën me të progresit të projektit dhe të nxjerrë në pah disa nga çështjet kryesore të sektorit në periudhën ndërhyrë.

Edhe në çështjen e këtij muaji:

  • Projektit Takimet koordinimit - Shkup dhe Vjenë
  • Project Web Site / LinkedIn / Knowledge Base
  • Latest Industry News
  • Uniformat e spitalit
  • Spitalet gjelbër
  • COP 21 Paris 2015
  • UK NHS dhe Qëndrueshmëria
  • Energjisë Menaxhim Toolkit-Turqi

Ne shpresojmë që ju të gëzojnë çështjen e këtij muaji.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.