Të reja

Mjedisi Hospital & Menaxher i mbeturinave - Qershor 2016 Issue

Mirë se vini në qershor 2016 edicionin e AL & WM gazetën, gazetën e projektit EU-HCWM të. Ne jemi tani duke lëvizur në periudhën e fundit 6 mujore të projektit. Ne jemi duke punuar në një plan të shfrytëzimit për këtë projekt nga-vë dhe gjithashtu duke u përpjekur për të rritur numrin e rrjeteve profesionale që lidhen me projektin. Përveç kësaj ne jemi gjithashtu zhvillimin e platformës e-learning e cila do të lehtësojë qasjen në internet në programin e trajnimit dhe ku rele-Vant kualifikimi profesional. Më shumë detaje mbi të gjithë këtë në gazetën verës.

Siç është tradita me këto projekte që normalisht të rezultojë në një konferencë përfundimtare dhe ne nuk janë të ndryshme. Ne jemi duke planifikuar këtë ngjarje dhe janë duke punuar drejt një konferencë në bashkëpunim me Grupin Kombëtar NHS Performance Këshillues për Mbeturina në Birmingham më 10 nëntor të këtij viti. Ne do të ofrojë detaje të plota të vendin dhe rendin e ditës në gazetën e verës që do të publikohet në javën e parë të gushtit.

Në këtë çështje ne reflektojnë mbi partnerët e projektit të fundit të takohen në Itali, si dhe duke kërkuar para për takimin e radhës më 4 dhe 5 korrik në Varshavë. Ne gjithashtu të raportuar në disa nga nismat HCWM e partnerëve në Shqipëri dhe në Mbretërinë e Bashkuar.

Në këtë numër:

  • Projektit Takimet koordinimit - Reggio Emelia, Italy
  • Latest Industry News
  • Sharps Siguria
  • Konferenca ISWA HCWM Rishikimi
  • NHS NPAG Update
  • HCWM Albania
  • Rrjetet profesionale

Ne shpresojmë që ju të gëzojnë çështjen e këtij muaji.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.