Të reja

Mjedisi Hospital & Menaxher i mbeturinave - Mars 2015 Çështja

Te dashur kolege

Mirë se vini në mars 2015 edicionin e AL & WM gazetën, gazetën e projektit EU-HCWM të. 2015 është një vit i madh në jetëgjatësi e projektit me një numër moment historik kyç për shkak të përfundojë në gjysmën e parë të këtij viti. Për më tepër partnerët të gjithë do të ndërmerr seminare kombëtare në gjysmën e parë të vitit 2015 për të nxitur e parë të rezultateve të projektit. E parë e rezultateve të mëdha nga projekti është zhvillimi i kornizës së kualifikimeve për dhënien e Menaxhimit të Mbeturinave të Kujdesit Shëndetësor dhe Trajtimin dhe draftin përfundimtar të këtyre titujve të njësisë për dhënien diskutohet në gazetën e këtij muaji. Hapi tjetër është për të zhvilluar standardet kombëtare profesionale dhe pastaj njësitë çmimin vetë. Të NOS janë duke u zhvilluar tani dhe duhet të përfundojë së shpejti. Ne do të kemi më shumë për të raportuar në çështjen qershor të AL & WM.

Edhe në çështjen e këtij muaji:

  • Project Koordinimi mbledhjes; Barcelona
  • Ebola- WHO Udhëzimi
  • Project Web Site / LinkedIn / Knowledge Base
  • FYROM Partner Profilet-REC & ET Identifikohu
  • Latest Industry News
  • HCWM Praktika më e mirë - Italy
  • EUHCWM - Korniza e Kualifikimeve
  • Modulet e OBSH-trajnimit për HCWM

Ne shpresojmë që ju të gëzojnë çështjen e këtij muaji.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.