Të reja

Mjedisi dhe mbeturinave Menaxheri i Hospital - Verë 2015 çështje

 

Procesi i Vlerësimit të Brendshëm për Standardet Kombëtare Profesionale e HCWM BE-Award

Një nga arritjet kryesore të projektit ishte përfundimi i Standardeve Profesionale Kombëtare dhe njësitë e kualifikimit arsimit profesional për kualifikimin e ri të Menaxher Healthcare Mbeturinave. Në fillim të këtij projekti që ne, si ekipi i projektit, ranë dakord draftin e parë të listës së NOS / Njësitë për kualifikimin e re dhe kjo është pastaj për të konsultimeve me palët kyçe të interesuara në shtete të ndryshme anëtare partner i projektit dhe përmes shumëzues tonë partnere organizata.

Procesi i konsultimit ka zgjatur dy ose tre muaj dhe të përfshirë shpërndarjen e 1000 e pyetësorëve të vlerësimit të brendshëm pse rrjetet profesionale, faqen e internetit të projektit dhe në seminaret informative. Ky proces tani është i plotë dhe qëllimi i këtij edicioni veror të buletinit të projektit ishte për të raportuar rezultatet e këtij procesi. Ajo ka qenë një detyrë e vështirë balancimin e interesave dhe pikëpamjet e kaq shumë kontribute të vlefshme nga industria dhe shpresojmë se kemi arritur të marrë të drejtën e bilancit.
Ajo që ne kemi përfunduar me tre rrugët dallueshme të cilat pasqyrojnë rolet e ndryshme në sektorin e menaxhimit të mbetjeve të kujdesit shëndetësor:

  1. Healthcare Menaxher i mbeturinave në një objekt të kujdesit shëndetësor
  2. Healthcare Menaxher i mbeturinave në një strukturë të kujdesit shëndetësor Trajtimi i mbeturinave
  3. Healthcare Menaxheri i mbeturinave të kujdesit shëndetësor operacionet e transportit të mbeturinave

Çështjet kryesore të ngritura nga ata që kontribuan në procesin e konsultimit qenë se kualifikimi ishte vendosur në nivelin e duhur në kuadër të KEK; ishte fleksibël në kuadër të njësive të detyrueshme dhe zgjedhore dhe se materialet e trajnimit që mbështesin çmimin ishin relevante dhe të aftë për të kontekstualizimi për nevojat lokale.

Në këtë pikë në mes të rrugës të projektit kemi përfunduar Standardet Kombëtare e profesionale për kualifikimin e ri; ne kemi zhvilluar njësitë e kualifikimit profesional për ata NOS dhe ky hapat e ardhshëm do të kenë ato njësi kualifikimi vlerësuar nga jashtë dhe paralelisht për të zhvilluar materiale ku mbështeten të trajnimit. Ky proces do të përmbyllet deri në fund të tetorit 2015.

Faleminderit për të gjitha kontributet tuaja dhe të gëzojnë verë tuaj.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.