Rrjeti ynë

Gjatë realizimit të projektit do të krijohet një rrjet i  gjerë i BE-së-, kryesisht nëpërmjet  përdorimit të LinkedIn. Anëtarët e rrjetit kanë mundësinë të përfshihen zhvillimin e paketës së trajnimit, dhe do të kenë akses në materialet e zgjedhura të trajnimit nga paketa e trajnimit. Ata do të kenë akses të veçantërezultatet e projektit, dhe gjithashtu do t’u dërgohen të rejat më të fundit nëpërmjet buletinit.  Anëtarët e rrjetit të projektit, të cilët janë profesionistë të industrisë, do të kenë mundësi të vlerësojnë materialet e trajnimit të prodhuara nga partnerët e projektit, dhe do të jetë në gjendje të japin një kontribut përpara se paketa finale e trajnimit të ketë përfunduar.

Rrjeti  do të jetë një platformë ku individët mund të takohen dhe diskutojnë rreth cështjeve të ndryshme në lidhje me menaxhimin e mbetjeve  shëndetësore. Shpresohet që rrjeti të zgjerohet përgjatë rrjedhës së projektit dhe të vazhdojë të rritet edhe pasi projekti të ketë përfunduar.

Për të shkuar tek faqja e projektit LinkedIn EU-HCWM,  klikoni në logon LinkedIn më poshtë.

 

Some description

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.