Partnerët

Some description

Projekti ka një ekip të fortë, të përbërë nga 12 partnerë, që përfaqësojnë 11 vende evropiane dhe 2 shoqata industriale paneuropiane.

Partneriteti përfaqëson një gamë të gjerë aktorësh në këtë fushë me një nivel të lartë ekspertize teknike si nga sektori shtetëror dhe ai privat i kujdesit shëndetësor.

Gjithashtu, partneriteti përfshin aktorë që përfaqësojnë menaxherë të mbetjeve shëndetësore dhe ofrues të kujdesit shëndetësor, si dhe përfaqësues të rëndësishëm nga fusha e trajnimeve profesionale.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.