Partnerji

Some description

V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 11 evropskih držav in dve vseevropski industrijski združenji.

Skupina partnerjev predstavlja širok krog zainteresiranih strani z visoko stopnjo strokovnega znanja tako iz javnih kot zasebnih zdravstvenih sektorjev.

V projekt so vključeni tako  predstavniki upravljavcev medicinskih odpadkov in predstavnikov medicinskih storitev kot tudi predstavniki izobraževalnega sistema.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.