Mreža

Tekom projekta želimo oblikovati široko EU-mrežo, predvsem z uporabo LinkedIn-a. Člani mreže bodo lahko sodelovali pri razvoju paketa usposabljanja in dostopali  do gradiva za usposabljanje. Dodatno bodo imeli poseben dostop do rezultatov projekta in prejemali rednega glasila in posodobitve. Člani projektne mreže, ki so industrijski strokovnjaki, bodo imeli priložnost ovrednotiti in prispevati k razvoju gradiva za usposabljanje že v času priprave gradiva. 

Z mrežo mislimo na nekakšno platformo/skupino podobno mislečih ljudi, ki se sestajajo in razpravljajo o aktualnih vprašanjih na področju ravnanja z medicinskimi odpadki.  Želimo, da bi se mreža tekom projekta razširila in še naprej rastla tudi po zaključku projekta.

Za LinkedIn EU HCWM stran kliknite na spodnji LinkedIn logo.

 

Some description

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.