Namen projekta je zagotoviti enoten pristop k razvoju poklicnega usposabljanja in izobraževanja o upravljanju z odpadki v državah članicah EU.

Omenjeno bo doseženo z razvojem novega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za upravljanje medicinskih odpadkov, in e-učne platforme.

Tekom projekta razvit izobraževalni sistem bo pripomogel zaposlenim v Evropi pridobiti standardizirane veščine, ne glede na državo članico v kateri bo potekal izobraževalni program. Poenoten program bo omogočal upravljavcem medicinskih odpadkov pridobiti edinstveno izobraževanje, ki jim bo še dodatno omogočalo večjo mobilnost znotraj EU za potrebe tovrstnega zaposlovanja. 

 

Vaše ime:

E-naslov:

Sporočilo:

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.