Останати проекти

Следниве тековни проекти имаат блискост со нашиот проект, имаат слични цели или се во исто поле на работа.

  • Управување со отлад
  • Здравствена Заштита
  • Професионална едукација и тренинг

Доколку би сакале да бидете вклучени во нашата секција на слични проекти, Ве молиме да ни испратите порака на info@hcwm.eu и Ве молиме да ни испратите и линк до Вашата пректна веб страна. Секогаш сме расположени да објавуваме линкови од други слични проекти.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.