Το δίκτυο μας

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος , θα δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, μέσω της χρήσης δικτύων κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης όπως το LinkedIn . Τα μέλη του δικτύου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου και επίσης θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικά του υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου. Θα έχουν επίσης ειδική πρόσβαση στα κύρια παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου ενώ θα τους αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά δελτία και πληροφοριακό υλικό . Τα μέλη του δικτύου του έργου, οι οποίοι είναι επαγγελματίες του κλάδου, θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό που θα παράγεται από τους εταίρους του έργου, και να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Η σελίδα του δικτύου θα είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συζήτησης όπου τα μέλη θα μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρία γύρω από τρέχοντα ζητήματα διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων. Απώτερος σκοπός Εκφράζεται η ελπίδα ότι το δίκτυο θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια του έργου, και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μετά την ολοκλήρωση του .

Για να μεταβείτε στην σελίδα LinkedIn του έργου ΕU - HCWM , κάντε κλικ στο λογότυπο LinkedIn παρακάτω.  

Some description

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.